نام مالک:
تلفن همراه:


لطفا قبل از ثبت نوبت به نکات زیر توجه فرمایید:

2.در صورت اخذ نوبت اینترنتی امکان لغو و جابجایی نوبت تنها 48 ساعت قبل از فرا رسیدن زمان نوبت با مراجعه به قسمت لغو نوبت سیستم نوبت دهی امکان پذیر است.در غیر اینصورت استرداد هزینه مربوطه مشمول فرایند اداری و زمان برخواهد بود

3.فرآیند پذیرش خودروهای دوگانه سوز با یگانه سوز تفاوت دارد. لذا پس از اخذ نوبت حداقل 30 دقیقه زودتر به مرکز مراجعه فرمائید